در اقتصاد ، پول از لحظه ای که دستت میاد (هر پولی) ارزششو از دست میده. باید با پولت سرمایه گذاری کنی- هزاران مدل سرمایه هم داریم. اقتصادی که مردمش پول تو بانک بزارن برای سود گرفتن مریضه - وقتی پول مردم وارد اقتصاد بشه کل سیستم اقتصادی می چرخد.