بیشتر افراد تغییرات شرایط بیرونی و اقتصاد کشور خیلی روی آنها تأثیرگذار است و نمی‌توانند تمرکز خود را بر بهبود شرایط زندگی خود بگذارند.

اقلیت‌ها همیشه عکس اکثریت جامعه کار می‌کنند و تمرکز آن‌ها روی بهبود شرایط خود هست نه تغییر شرایط بیرونی و دیگران، و همین امر سبب شده که این‌گونه افراد در اغلب مواقع موفق می‌شوند و همیشه افراد ثروتمند در بین همین گروه اقلیت ها قرار دارند.

شما جزو کدام دسته از افراد هستید؟

آیا جزو اکثریت هستید یا اقلیت؟

آیا برنامه‌ای برای پیوستن به گروه اقلیت موفق را دارید؟