اول هوش فردی خودتون رو پیدا کنید.

تا اونجا که من مطالعه داشتم انسانها ۹ تا هوش اصلی دارند.

IQ یا هوش ریاضی فقط یکی از اوناست.

هوش موسیقی هوش ۳بعدی هوش فیزیکی هوش جفرافیایی و ...


دوم مسایل مربوط به روانشناسی ثروت رو تو خودتون افزایش بدید.

دوستان تا زمانی که باور داشته باشید  پول چرک کف دسته، هرکی پولداره یا دزده یا قاچاقچی، پول زیاد از راه حلال بدست نمیاد و ... هیچ وقت پول تو زندگیتون نمیاد.


سوم هوش مسایل مالی تون رو افزایش بدید.

مسایلی مثل درامد، نگهداری و حفظ پول، به گردش انداختن پول، احترام به دارایی رو حتما یاد بگیریم.


چهارم خودمون رو تو جریان پول قرار بدیم.

دوستان تو محیط کاری فقط کار هست، تو محیط سخت فقط سختی، تو محیط مالی هم فقط پول و دارایی