وارن بافت هشدار داد خرید بیت کوین بیش از آن که یک سرمایه گذاری باشد، یک نوع قمار است.


به گزارش ایسنا به نقل از فوربز، وارن بافت با بیان این که فعالیت در بازارهای ارز مجازی غیر شفاف و عمدتا بی قانون است افزود هر کس به این ارزها دل خوش کند باید خود را آماده از دست رفتن سرمایه اش کند. وی برای توضیح بیشتر گفت: خرید ارزهای مجازی یک سرمایه گذاری نیست. درست مانند شبیه بازی قمار است که ممکن است فردا پولتان بیشتر شود یا آن را از دست دهید. این فقط مثل یک بازی خطرناک است.بافت افزود: هنگامی که شما در زمینه ای سرمایه گذاری می کنید انتظار دارید اصل و سود سرمایه به شما برگردد اما در ارزهای مجازی این طور نیست و باید امیدوار باشید نفر بعدی حاضر باشد پول بیشتری از شما برای خرید آن‌ها بپردازد.


هر چند که اظهارات وارن بافت کاملا منفی نیست اما این اظهارات نشان می دهد تفاوتی در دیدگاه وی به ارزهای مجازی ایجاد نشده است. او پیشتر نیز بارها از ارزهای مجازی انتقاد کرده بود. وی از سال ۲۰۱۴ نیز از سرمایه گذاران خواسته بود خود را دور از ارزهای مجازی نگه دارند. حتی زمانی که ارزش بین کوین در سال ۲۰۱۸ به بیست و سه برابر ارزش سال ۲۰۱۴ رسید نیز بافت گفت: می توانم با اطمینان خاطر نسبتا زیادی بگویم که ارزهای مجازی پایان تلخی خواهند داشت.


یکی از مهمترین شاخصه های سرمایه گذاری  میزان کنترل بر بازار مورد سرمایه گذاری است. کیوساکی در کتاب هوش مالی خود در نظر گرفتن این شاخص را توصیه می کند.

منظور از کنترل بر سرمایه گذاری این است که  بر عوامل رشد یا کاهش مورد سرمایه گذاری اشراف اطلاعاتی وجود داشته باشد و سناریوهای مختلف برای شرایط متفاوت بازار در نظر گرفته شود. 

 این موضوع مهم  توسط  اغلب افراد نادیده گرفته می شود و آنها  بدون اشراف اطلاعاتی در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کرده و ضرر می کنند.