1- هرگز رقیب را نکوبید!


2-به جای تخفیف سعی کنید امتیاز بدهید. اگر تخفیف می‌دهید حتما امتیاز بگیرید و اگر تخفیف می‌دهید طوری باشد که مشتری بگوید "واووو" تخفیف گرفتم!


3- اگر مشتری می‌گوید محصول‌گران است یعنی دارد می‌گوید محصول ارزش ندارد. پس ارزش محصول را بالا ببرید و قیمت را کم نکنید.


4-هیچوقت قرارداد خالی دست‌مشتری ندهید حتما فیلدهای قرارداد را پر کنید و تحویلش بدهید.5-حواستان باشد در حین مذاکره ۴۰ ثانیه وجود دارد که مشتری آماده هست به شما بله بگوید اگر استفاده نکنید فروش را باخته اید.


6-باید سیگنال‌های خرید را تشخیص بدهید تا بتوانید ۴۰ ثانیه را تشخیص بدهید و قرارداد را ببندید.