مطمنا تلاش مهم است و هر فردی می بایست برای تحقق خواسته اش نهایت تلاشش را بکار گیرد

اما یک سری اقدامات هست که سبب می شود فردی مشابه آرنلود شوارزنگر شود یا خیلی از افراد موفق و ثروتمند،

و این ویژگی ها همان اعتقاد و طرز تفکری است که ما از خود داریم شخصیتی است که در خود ایجاد کردیم دلیل محکمی است که برای تحقق خواسته هایمان بکار می گیریم


جیم ران جمله جالبی می گوید که اگر شما به اندازه کافی دلیل محکم داشته باشید دیگر زود بیدار شدن برای شما سخت نخواهد بود دیگر آموزش و مهارت برای شما سخت نیست دیگر مطالعه کردن برای شما سخت نیست پول دراوردن برایتان سخت نیست و مطمنا شما نهایت تلاشتان را بکار خواهی گرفت که به مهمترین خواسته خود دست یابید.

اگر ما به اهدافمان دست نمی یبایم به خاطر این است که تمرکز کافی روی اهدافمان نداریم و ان خواسته برایمان خیلی مهم نیست.

مثلا می خواهیم یک خانه یا ویلا یا حتی یک خودرو پورشه داشته باشیم ولی اگر هم به انها دست نیابیم برای ما مهم نیست و این موضوع سبب می شود ما به اهدافمان دست نیابیم.

تنها زمانی ما به اهدافمان دست می یابیم که ان خواسته برای ما بسیار مهم باشد و تشنه رسیدن به ان خواسته باشیم و در ان صورت است که به اهدافتان دست یابید.

از شما می خواهم  سال ۹۷ را قدرتمندانه آغاز کنید و بجای داشتن اهداف زیاد، تنها چند هدف را انتخاب کنید و تمام تمرکزتان را برای بدست اوردن انها بکار گیرید. و تا می توانید برای انها دلیل بیاروید و مطمنا با داشتن دلایل کافی و داشتن یک سری ویژگیهای دیگر قادر خواهی بود به اهداف ارزشمندتان دست یابید.