جان کلام نویسنده این است که برای رسیدن به فردا باید در امروز زیست و برنامه‌ریزی کرد.


«"یک روزی" هرگز از راه نمی‌رسد. در زندگی واقعی، چشم به راه ماندن برای "یک روزی" استراتژی کسب موفقیت نیست، بلکه راهی برای طفره رفتن است. جالب‌تر این‌که اکثر مردم در تمام زندگی‌شان از این موضوع پیروی می‌کنند. "یک روزی" وجود خارجی ندارد. نه هرگز وجود داشته است و نه هرگز وجود خواهد داشت. هیچ "یک روزی" وجود ندارد. فقط امروز وجود دارد. وقتی فردا از راه برسد، آن‌ هم امروز دیگری خواهد بود؛ روز بعد از آن نیز همین‌طور. همه‌ آن‌ها این‌طور خواهند بود. هرگز چیزی جز امروز وجود ندارد ...  شما همین حالا تمام چیزهای لازم را دارید تا به همه‌ آنچه که می‌خواهید، دست پیدا کنید. فقط نمی‌توانید آن‌ها را ببینید. چرا؟ زیرا جای اشتباهی را جست‌وجو می‌کنید. شما در جست‌وجوی یک پیشرفت ناگهانی هستید؛ یک جهش کوانتومی. شما در جست‌وجوی بلیط برنده‌ بخت‌آزمایی هستید؛ آن هم در بازی‌ای که اصلاً بخت‌آزمایی نیست. افراد موفق به حقیقتی دست یافته‌اند که شرکت‌کنندگان بخت‌آزمایی‌ها از آن بی‌خبرند: موفقیت یک پیشامد تصادفی نیست. زندگی یک مسابقه‌ بخت‌‌آزمایی نیست.»