موفقیت امری ساده، ناگهانی و یا شانسی نیست. انسان های بسیار موفق ویژگی های منحصر بفردی دارند که آنها را از افراد عادی متمایز می کند. موفقیت فرمول مشخص و ثابتی ندارد اما ویژگی هایی را می طلبد. عشق، ایمان، ارزش ها، انرژی درونی، برنامه ریزی، جلب دوستی و تسلط بر فن ارتباط از مهم ترین ویژگی های مردمان موفق است.


این ویژگی ها باعث می شود بتوانید بدون توجه به داشته ها و شرایط محیطی گذشته را رها سازید و آینده ای برای خود بسازید که انسان ها را به شگفتی وا دارد. مردمان موفق هفت خصلت بارز را به صورت چشمگیری در خود پرورانده اند: 


اول: عشق! همه افراد موفق هدفی دارند تقریبا آزاردهنده که آنها را از درون می خورد، و در عین حال انرژی می دهد و به سوی عمل می برد. عشق به زندگی نیرو و رنگ و معنی می بخشد. همچون سوخت، قطار موفقیت را به حرکت در می آورد و تواناییهای بالقوه را بکار می گیرد.


آنچه شما را در زمره مردمان موفق دنیا قرار می دهد عشق بی حد و حصر به هدفی است که در سر دارید. وقتی عاشق باشید دست از هدف خویش بر نمی دارید و تا رسیدن به خواسته خود از سر و جان می گذرید. وقتی پای عشق در میان باشد توانمندی های شما بسیج می شوند، فکر شما بهتر کار می کند، راه های بهتری می یابید، پرقدرت به پیش می روید، سختی ها شما را خسته نمی کند بلکه دلایل محکم تری برای ادامه به شما می دهد.


دوم: ایمان! میان آنان که شکست میخورند و آنان که موفق می شوند تفاوت عظیمی در اعتقادات وجود دارد. عقیده ما درباره آنچه هستیم و آنچه می توانیم باشیم مشخص کننده آینده ماست. به معجزه معتقد باشیم یا محدودیت ها، ناگهان در زندگی ما رخ می دهند.


میزان ایمان و باورهای ما به شایستگی خویش، توانایی ها و امکان پذیری یک هدف و خواسته است که میزان موفقیت ما را تعیین می کند. وقتی با قلبی مطمئن پای در مسیر می گذاریم موانع و محدودیت های راه تاثیر چندانی در روند پیشرفت ما نخواهند داشت.


سوم: برنامه ریزی! برنامه ریزی راهی برای سازمان دادن منابع و نیروهاست. هر فرد موفقی می داند که در اختیار داشتن منابع، برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. باید با برنامه ریزی و یافتن مسیر صحیح از آنها به مؤثرترین وجه استفاده کرد.

 

برای ایجاد تعادل میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خویش باید بتوانیم اولویت ها را معین کنیم، به زمان توجه کنیم و از اتلاف وقت جلوگیری کنیم، عادت ها و رفتارهای معمول خود را شناسایی کنیم و بر اساس این عوامل برنامه ریزی کنیم.

 


چهارم: مشخص بودن ارزش ها! ارزش های شما ناشی از اعتقادات، باورها، علائق، و عادت ها و هنجارهای شما و جامعه هستند. ارزش قضاوت اساسی، اخلاقی و عملی در مورد چیزهای مهم است. بسیاری از مردم قضاوت روشنی در مورد آنچه در زندگی برایشان مهم است ندارند.


غالبا افراد کارهایی می کنند که بعدا موجب ناخشنودی شان می شود.چون به طور ناخود آگاه، اموری را برای خود و دیگران صحیح می دانند، ولی برای خودشان روشن نیست. درک ارزش ها از نکات کلیدی پیشرفت و ترقی است.


شما باید بدانید که واقعا چه چیزی برایتان مهم است. وقتی در یک دوراهی قرار می گیرید و تصمیمی می گیرید آنچه باعث می شود یک گزینه را نسبت به گزینه دیگر ترجیح دهید نشان دهنده ارزش های شماست. 


پنجم: انرژی! انرژی گاهی به صورت خروش و هیاهوی شادمانه است و گاهی به صورت میل به سازندگی و شادی عمومی. افراد پیشرو همیشه در پی فرصت هستند و معتقدند انسان هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارند.


کلمات و عباراتی که دائما در ذهن خود تکرار می کنیم تاثیر زیادی بر سطح انرژی تان دارند. شما می توانید برای افزایش سطح انرژی خود از عبارات تاکیدی، جملات انگیزشی، موسیقی محبوب خود و یا فایل های انگیزشی استفاده کنید.


ششم: جلب دوستی! شما با انسان های دیگر دوست می شوید تا در مسیر کمال، سعادت و موفقیت همدیگر را یاری کنید، بر شادی هم بیافزایید، یار و غمخوار هم باشید، و با یکدیگر پیوندهای عمیق تر و عمیق تری ایجاد کنید. افراد موفقی چون کندی ها، لوترکینگ ها، و گاندی ها همه دارای قدرت جلب دیگران و همراه کردن آنها و پیوند زدن نیروی خود با میلیون ها انسان بودند.


بزرگترین پیروزی ها در عرصه جهان نیست. بلکه در عمیق ترین زوایای قلب شماست. تسخیر قلب ها شما را قادر به فتح بزرگترین قله های موفقیت می کند. شما با نفوذ در قلب انسان ها نیروهای مضاعفی برای ادامه دادن می یابید.


هفتم: تسلط به فن ارتباط! ایجاد ارتباط و یا تمرکز بر دیگران باعث می شود دیگران نیز بر شما متمرکز شوند و به شما توجه کنند. ادب و احترام و عشق ورزی، توجه به نیازها و خواسته های دیگران، مشارکت در امور و یاری کردن دیگران باعث ایجاد ارتباط مثبت و سازنده می شود و پل های ارتباطی شما را تقویت می کند.


افرادی که در زندگی خود موفق هستند می دانند چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کنند و آنگاه آن تجربیات را به گونه ای به خود انتقال دهند تا تغییرات لازم برای موفقیت را انجام دهند.