باتوجه به کاهش تقاضا در بازار مسکن با بالا رفتن قیمت مصالح بالاتر از نرخ تورم تنها به ضررقیمت ملک کلنگی تمام خواهد شد .