واحد پول اجتماعی اصطلاح جدیدی است که معانی بسیاری برای آن متصور است. به‌طور کلی می‌توان گفت که ما چیزهایی را به اشتراک می‌گذاریم که به ما در کسب وجهه و پرستیژ اجتماعی کمک کنند و یا موجب شوند که در مقایسه با سایرین جایگاه مطلوب‌تری بیابیم. برای مثال رستورانهای بسیار خاص و مجلل با قیمت‌های نجومی از تکنیک واحد پول اجتماعی بهره‌برداری می‌کنند و سبد مشتریان خود را دارند. لذا همواره تقاضا برای این قبیل محصولات لوکس و تجملی وجود دارد. این قبیل برندها تمایز را نه از طریق هزینه و قیمت پائین بلکه از طریق تجمل بدست می‌آورند و قادر هستند پیام خود را اینگونه منتشر کنند. این محصولات نیاز کاربران به اعتبار و شأن اجتماعی را رفع می‌کنند.