تاثیر گذارترین حواله بر قیمت دلار درداخل کشور نرخ حواله درهم است و زودتر از بقیه اعلام می شود یعنی هرزمانی دیدید که حواله درهم افزایش یافته شک نکنید پشت بند آن قیمت دلار افزایش خواهد یافت و بدیهی است با افزایش قیمت دلار قیمت سکه و طلا افزایش خواهد یافت. .