⭕ چگونه همه پرسی استقلال کردستان عراق میتواند بازار نفت را تحت تاثیر قرار دهد. ✅ عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، ممکن است ماه جاری با اختلال قابل توجهی در صادرات نفتش روبرو شود. ⚠ افزایش قیمت نفت