مورد سرمایه گزاری یکی از مهم ترین قانون های پول میگه برای بررسی هر سرمایه گذاری ، باید حداقل همانقدر وقت بگذارید که برای کسب پول آن وقت صرف کرده اید هیچ وقت در دادن پول عجله نکنید . قبل از اینکه قولی برای سرمایه گذاری بدهید . همه جنبه های آن را به خوبی بررسی کنید .بخواهید که همه جزئیات به طور کامل و دقیق روشن شه .اگر نگرانی یا تردید داشتید نگه داشتن پولتون بهترین کاره .