اگر شما جزء افرادی هستید که چیز زیادی از بازار سرمایه نمی دانید، هرگز وارد این بازار نشوید. چرا که بدون شک سرمایه تان را به باد خواهید داد. چرا که قوانین موفقیت در این بازار شامل: انتخاب سهام مناسب و تعیین بهترین زمان برای خرید و فروش هستند که این دو به دانش عمومی بورس، آشنایی با نسبت های مالی و شاخص های ارزیابی سهام های مختلف و همچنین اطلاعات مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت یا کارخانه مربوطه وابسته است.