از نظر رابرت کیوساکی این دارایی ها نیستند که شما را ثروتمند می کنند. اطلاعات است که شما را ثروتمند یا فقیر می کند. برای مثال، اگر در سال 1979 طلا را با قیمت 800 دلار در هر انس خریداری می کردم. امروز هنوز منتظر بودم تا سرمایه ام برگردد. از آنجا که قدرت خرید دلار تا این حد کاهش یافته است، در واقع من مجبور بودم آنقدر منتظر شوم تا طلا 1500 دلار برسد تا جلوی ضرر خود را بگیرم. چنین چیزی در مورد تمام دارایی ها صادق است. مثلاً در بخش مسکن و یا سهام ، اغلب سرمایه گذاران به علت نداشتن هوش و اطلاعات کافی، پول خود را از دست می دهند. به همین خاطر است که وقتی کسی از من می پرسد "آیا مسکن و یا سهام ، سرمایه گذاری خوبی است؟" پاسخ من این است: نمی دانم. آیا شما سرمایه گذار خوبی هستید؟ بسیاری از شرکت ها به دلیل نداشتن هوش و اطلاعات خوب و نه به خاطر کمبود پول، نابود می شوند.