هیچ وقت در هیجان بازار نباید به خرید روی آورد این یک نکته بسیار مهم هست مثلا اگر هفته ی پیش در تحلیل ها بر این بیانگر این بود که سکه زیر 1200 بخرید اگر اقدام به خرید کردید و تحلیل بر این بود که باید در 1225 تا 1230 سکه هاتون رو بفروشید باید دست به اقدام کرده و به سود معقول راضی شود ولی اگر طمع کنید طبیعتاً ضرر خواهید دید.