یا شما مسئله را حل میکنید، یا مسئله شما را در خودش حل میکند، همین الان تصمیم بگیرید و اقدام کنید.