‏اگه هیچ کس از شما بدش نمیاد٬ یه جای کارتون می‌لنگه