رقیب قوی باعث پیشرفت ما میشود تبریک بنز برای سالگرد 100سالگی بی ام و : ممنون برای 100 سال رقابت با ما 30 سال اول که نبودی خیلی خسته کننده بود .