ایجاد کسب و کار خدمات – 1K

👍👍👍👍👍👍👍 27%


ایجاد کسب و کار موادغذایی – 960

👍👍👍👍👍👍👍 25%


ایجاد کسب و کار تولید و صنعتی – 574

👍👍👍👍 15%


ایجاد کسب و کار کشاورزی – 300

👍👍 8%


ملک – 290

👍👍 8%


واردات و صادرات – 241

👍👍 6%


طلا و سکه – 180

👍 5%


بورس – 119

👍 3%


دلار – 114

👍 3%