✅ یک پژوهشگر با بررسی زندگی بیش از 100 فرد موفق، عادت‌های روزانه‌ی آن‌ها را که به موفقیت‌شان کمک می‌کند، کشف کرده است.👇 🔘 مطالعه‌ی مداوم 🔘 ورزش منظم 🔘 نشست ‌و برخاست با افراد موفق 🔘 دنبال کردن اهداف خود 🔘 سحرخیزی 🔘 کمک گرفتن از مشاوران مجرب 🔘 مثبت‌نگری 🔘 همرنگ جماعت نباش! 🔘 روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تفکر و تعمق