این یک اصله دوستان امروز یه نفر پول زیادی رو از دست داد که من به جاش بیشتر ناراحت شدم دلیلش رو می گم بازار ذهنی کار می کنه بنابراین باید ذهنتون رو به پولی که در میارین عادت بدین اگر ذهن شما به ماهی یک میلیون تومن عادت کنه بیشتر از اون به دست نمیارین حتی اگه یک وصد به دست بیارین صدتا رو به یه دلیل از دست خواهید داد چون ذهنتون نمیتونه قبول کنه !! که شما از خط قرمز مغزتون رد بشید.