در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت پایین تر یا بالاتر نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود مفهوم حباب با نوسانات عادی بازار تفاوت جدی دارد، زیرا در معاملات عادی بازار، طبیعی است که قیمت بازار یک کالا در نوسان بوده و گاهی بالاتر از ارزش واقعی و گاهی پایین تر از آن معامله شود. می توان دلایل شکل گیری حباب را ، افزایش بیش از حد نقدینگی ، پیش بینی آینده و تفکر و تئوری مربوط به سرمایه گذار ساده پندار که حاضر است کالای مورد نظر را با قیمت بیش از حد واقعی خریداری کند ، عنوان کرد.