یکی از نویسندگان مجله Spy که در بین سالهای 1986 تا 1998 چاپ می‌شد و مطالب فکاهی منتشر می‌کرد، در سال 1990 ایده خلاقانه‌ای به ذهنش می‌رسد. آنان 58 نفر از اشخاص مشهور و ثروتمند آمریکا را انتخاب کردند و چکی به مبلغ 1 دلار و 11 سنت از طرف یک شرکت برای همه آنها فرستادند. چک به همراه نامه‌ای بود که بیان می‌کرد در سال 1988 مبلغ ناچیزی از آنان بیش از اندازه پول گرفته شده است (بدون اشاره به اصل معامله) و این چک جهت عودت آن پول است. آنان می‌خواستند ببینند چه کسی زحمت نقد کردن پول را بخود می‌دهد. از بین 58 نفر، 26 نفر چک را نقد کردند. سپس تصمیم گرفتند آزمایش را برای آن 26 نفر تکرار کنند و اینبار برای هریک چکی به مبلغ 64 سنت فرستادند. از بین آنها تنها 13 نفر چک را نقد کرد. سپس دوباره آزمایش را برای این 13 نفر تکرار کردند و برای هریک چکی به مبلغ 13 سنت فرستادند. از بین آنها فقط دو نفر چک 13 سنتی را نقد کرد، یکی از آن دو نفر #دونالد_ترامپ بود!