حباب سکه😉 از نظر محاسباتی با دانستن دو متغیّر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز و با داشتن ثابت‌هایی مانند وزن و عیار سکه، قیمت سکه حساب می‌شود. برخی، اختلاف قیمت سکه در بازار با این قیمت محاسبه شده را حباب سکه می‌نامند.


حالتهای حباب سکه حباب قیمتی سکه ممکن است که مثبت یا منفی باشد : اصطلاح "حباب مثبت" به شرایطی اتلاق می شود که دلالان به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا سکه خود را به قیمت دلخواه بیشتری به فروش می رسانند.


حباب منفی سکه اصطلاح "حباب منفی" مربوط به شرایطی است که قیمت سکه موجود دربازار با درنظر گرفتن مولفه های اصلی محاسبه آن یعنی قیمت اونس جهانی طلا و نرخ دلار واندکی حق ضرب؛ پایین تراز ارزش ذاتی آن باشد.


نکته: اولین نتیجه حباب منفی قیمت طلا توجیه پیدا کردن خروج طلا از کشور است، البته نکته دیگر آنکه این وضعیت می تواند منجر به ذوب سکه های ضربی بانک مرکزی در بازار و تبدیل آن به زیور آلات شود.