آنچه مردم معمولا از سرنوشت مى‌نامندغالبا نتیجه‌ى رفتار ابلهانه‌ى خودِ آنان است !

آرتور شوپنهاور