1 -  هشتاد درصد فعالین اقتصادی در سال 94 و 95 و 96 از چرخه اقتصاد خارج شده و خواهند شد . (30درصد) در سال 1394 و 30درصد در سال 1395 و 20 درصد مابقی در سال 1396  . 

20 درصد باقی مانده فعالین اقتصادی با به کار گیری شیوه های جدید #تولید ،  #بازاریابی و #فروش جای خالی 80 درصد فعالین #اقتصادی خارج شده را پر خواهند کرد .  


2 -  ویژگی های 20 درصد شرکت های پایدار در #اقتصاد ایران : 


*  قدرت و قابلیت تغییر بر اساس تغییرات صنعت و بازار و اقتصاد را دارند .

*  آموزش کارکنان برای آینده در اولویت برنامه هایشان هست 

*  جذابیت های موفقیت در گذشته را کنار گذاشته اند . چون آینده 17 درصد موفقیت های گذشته را در خود می پذیرد .

*  به فکر موفقیت در آینده با متدهای جدید هستند .

*  دستمزد ها را بر اساس بهره وری کارکنان پرداخت میکنند . 

*  برنامه ریزی برای سود ناشی از فروش عملیاتی باشد نه ناشی از سود حاصل از تورم . 


3 -  عصر استخدام در شرکتها به پایان رسیده است . حقوق بر اساس #بهره وری خواهد بود . حضور فیزیکی کارمند در محل کار منسوخ شده است .


4 -  رمز #موفقیت در دوره رکود :


*  شناسایی سود عملیاتی میباشد . 

*  برنامه ریزی برای دوران رونق اقتصادی . 


6 -  تاجر #موفق چه کسی هست ؟ 


*  کسی هست که سیکل ادوار تجاری را که رونق و رکود هست را بپذیرد .

*  ترکیب دارایی های آن به شکلی باشد که موقع رکود 25 درصد دارایی هایش افزایش قیمت داشته باشد . 

*  در دوران رونق به فکر دوره رکود باشد و برای دوره رکود برنامه ریزی داشته باشد .


7 -  دلایل حذف 80 درصد واحد های اقتصادی ناموفق : 


*  وجود دارایی های ثابت غیر مولد.

*  نداشتن دارایی های دارای ارزش افزوده اقتصادی 

*  داشتن مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده . (چک های برگشتی)

*  تامین منابع مالی از طریق اخذ وام .


8 -  توصیه های قدیمی مالی منسوخ شده که تا سال 1391 کارایی داشتند ( در دوران تورم ): 


*  ساخت و ساز و خرید و فروش #مسکن را به عنوان شغل دوم لحاظ کنید .

*  برای ساخت ساز مسکن از #وام_بانکی استفاده کنید . به دلیل بالا بودن نرخ تورم نسبت به بهره بانکی ، اخذ وام توجیه اقتصادی داشت . 

*  ایجاد واحد های اجرایی بزرگ (تاسیس بانک) برای ورود به بازار مسکن . 


9 -  تورم در شش ماهه گذشته 6/5 درصد بوده و تورم تولید 2/3 درصد بود . 


10 -  سود های بانکی در طی دو  مرحله در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت . 


11 -  به دلیل پایین بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی ، اخذ وام برای تامین مالی #توجیه_اقتصادی ندارد . بهترین راه برای #تامین_منابع_مالی جذب شریک میباشد . 


12 -  یک درصد جمعیت ایران 70 درصد سپرده های بانکی ایران را تامین کرده اند و 112 شرکت این سپرده های بانکی رو به عنوان وام از بانکها خارج کرده که خیال بازپرداخت آنهارا ندارند .


🔴  نکته مهم :


70  درصد سپرده های مردم نزد بانکها موجودیت واقعی ندارد . یعنی بانکها قادر به عودت سپرده های مردم به اندازه 30  درصد هستند . 

راهکار لازم برای جایگذاری و تامین سپرده های مردم در بانک افزایش نرخ ارز میباشد . 


13 - هشتاد هزار میلیارد تومن چک برگشتی وجود دارد که هنوز رفع سوءاثر نشده هست . این دو برابر درآمد نفتی ایران در یک سال هست . این یک هشدار در اقتصاد ایران هست . 


14 -  در دوره تورم تامین موجودی  انبار برای بیش از یک ماه منجر به زیان خواهد شد .


15 - #سود_سپرده_های_بانکی در ایران از محل زیان بانکها پرداخت میشود . اکثر بانکها در ایران ورشکسته هستند . 


16 - دلیل عدم همکاری بانکهای خارجی بعد از رفع تحریم ها با بانکهای ایرانی وجود #نرخ_بهره_بانکی بالا در ایران هست . 


🔴  نکته : 

بهره بانکی بالا بیانگر #ریسک بالا در اقتصاد هست .  پس در جذب #سرمایه_گذار خارجی در ایران به مشکل برخواهیم خورد . بر این اساس در پیوستن به wto به مشکل برخواهیم خورد 


17 -  در ایران ، اقتصاد هیچ اشتباهی را نمی بخشد . چون دیگر منابعی نداریم . 


18 - در پایان ، کسی در اقتصاد ایران موفق خواهد بود که متفاوت ظاهر بشود . و این یعنی #برند .