آنچه اهمیت وافر پیدا می کند تحلیل اطلاعات و بدست آوردن توانایی پردازش این اطلاعات است. بدون این توانایی عملا امکان پیدا کردن بهترین راه برای #سرمایه_گذاری غیرممکن است.