دارائی چیست؟ 🌀 دارائی چیزی است که پول💵 به جیب شما واریز می کند😃 مثل خرید واجاره دادن یک آپارتمان🏢 و یا بدست آوردن سهام و سود آن🏦 🌀 در مقابل دارائی، بدهی قرار دارد😞 بدهی چیزی است که موجب می شود پول💵 از جیب شما خارج شود😕 بسیاری از مردم داشتن ماشین 🚙را دارائی می دانند. در صورتیکه طبق تعریف رابرت کیوساکی، ماشین🚙 یک بدهی است چون نه تنها درآمد مستمری ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بنزین، روغن، استهلاک، تصادف و بیمه را تحمیل می کنند😩😩 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 رابرت کیو ساکی در اینگونه موارد می گوید بجای اینکه پس انداز 💰و دارائی تان را به ماشین🚙 (یا امثال آن) تبدیل کنید آن را سرمایه گذاری کنید و با عواید آن ماشین🚙 تامین کنید. رابرت کیوساکی می گوید: من به این معتقدم که ابتدا عایدیهایم را توسعه دهم و سپس از زندگی لذت ببرم🤗🤗🤗🤗