با پول زمانی میشود پول ساخت که آن پول را در کاری که علاقه ذاتی به آن کار دارید قرار دهید . و اگر هم ندارید آن علاقه را با پشتکار ایجاد کنید مثال من به شما پیشنهاد ورود به بازار طلا را میدهم و شما ورود میکنید و چون از ان اطلاعی ندارید با اولین ضرر نسبت به آن بازار زده خواهید شد . و دیدتان نسبت به این سرمایه گذاری تغییر میکند. پس برای اینکه دچار این حالت نشوید با دانش و تجربه معاملات کاغذی و هدفمند و روشهایی مناسب و با حمایت ذهن خود کار را آغاز کنید .