متاسفانه این روزها از این کلمه ..سرمایه گذاری....بسیار استفاده می شود . ولی به جرات میتوان گفت که اکثرا اطلاعات بسیار محدودی راجع به این موضوع داریم. بهترین سرمایه گذاری اول سرمایه گذاری بر ذهن شخص شما نسبت به شناخت شما از محیط اطرافتان می باشد . سرمایه گذاری فقط خرید و فروش نیست .