خیلی‌ها در زندگی شکست می‌خورند صرفا به این خاطر که منتظر "زمان مناسب" هستند. موضوع این است که زمان هیچ‌وقت مناسب نمی‌شود!