مسکن نهایتا رونق معا***ت خواهد داشت،بدون تورم یا چند درصد. چون مازاد تولید داریم قیمت اپارتمانها اغلب بالاست قشر نیازمند کم درامد هستند یا اطلا خانواده تشکیل نداده اند ،بخاطر معظل بیکاری ، پس اگر رنجی هم مسکن بخواهد بکشد در کم متراژها خواهد کشید ،که این ها هم البته تا 20 درصد رشد داشته اند. پس اگر قرار باشد تکانی اساسی به بازار بخورد، تمام حواستان را متوجه تغییر حقیقی سود بانکی بکنید یا بحران جدی بانکها سپس اسیاب به نوبت اول دلار بعد طلا بعد کالاهای اساسی بعد ادوات ساختمانی و فلزات سپس در اخر وزنه سنگین *مسکن* بحرکت در خواهد امد.