این حقیقت ساده‌ای در زندگی است که 80درصد موفقیت انسان مدیون 20درصد کارهایی است که انجام می‌دهد. برای همین انسان باید 20درصد از کارهایی را که احتمال دارد منجر به موفقیت شوند اولویت‌بندی کند.