سرمایه گذاران تازه کار برای شروع، باید با حوصله وصبر زیاد چند مدت منابع آموزشی را مطالعه کنند. با افراد مطلع صحبت کرده و روزنامه های اقتصادی و اخبار را دنبال کنند. توصیه ما این است که ابتدا به صورت آزمایشی در سایت تالار مجازی بورس خرید و فروش کنید و پس از اطمینان از یادگیری فوت و فن های اولیه سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری را شروع کنید.