بعضی  می فرمایند نه پول دارم نه ایده دارم نه شغل دارم نه تخصص دارم نه توانمندی دارم حالا چیکار کنم ...؟؟؟؟ دوست خوبم سواد خوندن و نوشتن چی ؟داری؟ تو هر شهری که زندگی می کنی این شهر تو مصرف کننده یه محصولاتی هست و تولید کننده یه محصولاتی مثال شمالی هستی برنج 

 اصفهانی هستی گز 

کرمانی هستی خرما 

هر تولید کننده هم از خداشه که محصولشو بفروشه و اگه تو براش بفروشی درصد می گیری....!!!! الانم که دنیای اینترنت به همه جای ایران و دنیا وصلت می کنه ..... چند تا اگهی رایگان بده و مشتری محصولات شهرتو پیدا کن ...... یه هزارتومنی هم خرج نداره ..... خریدار و فروشنده رو با هم کانکت کن و درصدتو بگیر ......... می گی شهر من تولید کننده چیزی نیست!!! مصرف کننده که هست ؟؟؟ ببین تو شهرت چی پر مصرفه فقط کافیه با کیفیت و قیمت مناسبشو پیدا کنی .....