ملک بهترین سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هست.ممکنه توی کوتاه مدت جواب نده ،ولی به طور حتم این دوره رکود هم خواهد گذشت و به سوددهی میرسه. هرچند اگر بتونید تبدیل به تجاری و مغازه کنید، بهتر هم خواهد بود.