. مراحلی که مبتدیان بازار سهام باید طی کنند به شرح زیر می باشد: 1- خواندن کتاب و مقاله 2- مشاوره با افراد مطلع 3- مطالعه نوابغ بورس 4- دنبال کردن بازار 5- شرکت در همایش ها و سمینارها 6- پیدا کردن یک کارگزاری معتبر و افتتاح حساب در آن 7- تمرین معا***ت واقعی در سایت www.irvex.ir 8- خریداری اولین سهام با حدود صدهزار تومان 9- مطالعه استراتژی های سرمایه گذاران بزرگ (مطالعه مقاله 23 اصل موفقیت وارن بافت را توصیه می کنیم) 10- تکرار مراحل 1 تا 5 در مدت سرمایه گذاری