تئوری تکرار هممون این کار را در زندگی بارها و بارها انجام دادیم . کلید برق را زدیم، لامپ روشن نشده، چند دفعه‌ی دیگر کلید را زدیم.😄 انسان چه دیر میفهمد که تکرار، چیزهای خراب را درست نمیکند. اگر در کسب ‌و کارتان به مساله‌ای برخورد کردید، اصرار نداشته باشید که با تکرار راه‌حل های قبلی، مساله را حل کنید. همیشه به دنبال یافتن راه‌های جدید برای حل مسائلتان باشید. جوینده یابنده است.