.

میانگین موزون نرخ سود بین بانکی در 3 هفته نخست بهمن 18.9 درصد شد


محاسبات نشان میدهد با سود سپرده 17 درصد می توانید سرمایه خود را در طول 4 سال، دوبرابر کنید هرچند ارزش واقعی پولتان پایین آمده است. مثلا با پولی که در دست دارید اگر در ابتدای سال می توانستید خانه بخرید ولی آن را در بانک سرمایه گذاری کردید، هرچند بعد 4 سال پولتان دوبرابر می شود ولی قیمت خانه نیز بعد چهار سال چهار برابر خواهد شد و شما قادر به خرید نخواهید بود.