به دنبال کار کردن برای دیگران نباش
با کار کردن برای دیگران باوجود یادگیری بسیاری ازمهارت‌ها، اما رسیدن به سطح بالایی از درآمد امکان‌پذیر نمی‌شه. اما با کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای خودمون می‌توانیم به سطح درآمد بالاتری دست پیدا کنیم
خیلی از افراد موفق دردنیا مانند بیل گیتس، مارک زاکر برگ، ایلون ماسک و دیگر صاحبان کسب و کار از طریق کارآفرینی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردن