در هر کاری که هستید، بهترین باشید

خبر خوش این است که وقتی در ردیف اول ودوم قرار گرفتید ,۲۰تا۳۰برابر افراد متوسط #درآمد خواهید داشت تا سال هفتم اگر با تمام وجود و خوب تلاش کرده باشید و #مهارت و #دانش خود را بالا برده باشید، می توانید در ردیف ۱۰در صد اول حرفه خود قرار بگیرید.در #تجارت ۳تا۴سال زمان می برد تا بدهی های خود را پرداخت کنید. بعد از سال چهارم دارای تجربه می شوید و تصمیمات بهتری می گیرید .کارفرمایان ۲سال زمان نیاز دارند از زیان به #سود برسنداگر بخواهید در ردیف ۱۰درصد اول حرفه خود باشید چیزی حدود ۵تا۷سال و ۱۰،۰۰۰ساعت زمان نیاز است.