30 صاحب‌نظر بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، چشم‌انداز بازار ملک طی دو فصل اول امسال را به تصویر کشیدند. نتایج نظرسنجی که در قالب طرح 7 پرسش (سوال‌های اصلی فعالان بازار مسکن) انجام شده، حاکی است: بازار در دو حوزه «معاملات» و «ساخت‌وساز»، تا نیمه 96، در مسیر ورود به فاز رونق، تحت تاثیر موانع «موقت» و «کهنه»، قرار دارد اما به‌رغم این دو مانع – صبر و انتظار فعالان بازار ناشی از برگزاری انتخابات و نرخ سود جذاب بانک‌ها- شرایط متغیرهای مسکن به سمت «بهبود وضعیت» پیش خواهد رفت.