طرح جدید (از سال 1370 )


از سال 70 روی تمام سکه‌ها به مناسبت یادبود امام خمینی(ره) به تصویر ایشان مزین و روی دیگر سکه تصویر بارگاه امام رضا(ع) نقش بست. در میزان عیار طلای طرح قدیم و جدید هیچ تفاوتی نیست و تنها اختلاف این 2 در زمان ضرب‌شان است، چون دیگر بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه‌های قدیم نمی‌کند. این مسئله باعث ویژگی خاص این سکه و افزایش قیمت آن شده وگرنه تفاوتی در میزان طلای به کار رفته در آن‌ها ندارد.