با پول خود چه کنیم

*با پول خود چه کنیم؟*
بازار طلا
قطعه ای طلای 10 گرمی به قیمت 998هزار تومان خریدید. اگر همان لحظه پشیمان شده و بفروشید، بیش از 800هزار تومان از شما نمیخرند. زیرا اجرت ساخت، سود و مالیات را از قیمت خرید کم کرده و فقط پول طلا را به شما میدهند؛ یعنی حدود 200هزار تومان ضرر.
پس مراقب باشید چه طلایی میخرید.  

   نکات خرید طلا:
-اگر میخواهید سرمایه گذاری کنید، بهتر است سکه بخرید چون تفاوت خرید و فروش آن 5 تا 10هزار تومان است
-اگر اصرار دارید طلا بخرید، سعی کنید طلا با اجرت یا نگین کم را بخرید تا در هنگام فروش، کمتر ضرر کنید. خریدار، فقط پول طلا را داده و اجرت، بخشی از ضرر شما خواهد بود.