آیا پول شما را ثروتمند میکند؟
پول به تنهایی نمیتواند شما را ثرومتمند کند.

همۀ ما میدانیم افرادی که هر روز خیلی سخت کار
میکنند، پول بیشتری بدست میآورند، اما هرگز ثروتمند نمیشوند.
حتی بسیاری از آنها بیشتر از قبل بدهکار میشوند و مشکلات
مالی بیشتری پیدا میکنند. همۀ ما داستانهایی دربارة برنده شدن
در مسابقات قرعه کشی را شنیده ایم که افراد کاملاً تصادفی
ثروتمند میشوند. برخی دیگر هم با خریدن خانه یا خریداری اماکن
گوناگون در مدت زمان کوتاهی سود میکنند و ثروتمند میشوند.

در مقابل نیز شنیده ایم که افراد با خرید اوراق بهادار و یا خرید
سکه های طلا ضرر میکنند و همه  سود و سرمایه خود را به
یکباره از دست میدهند. حرف ما هیچکدام از چیزهایی که در بالا
گفتیم نیست. ما میخواهیم روشهایی را به شما معرفی کنیم که با
حذف هرگونه ضرر و زیان به میزان سود و سرمایه بالایی
دست پیدا کنید و آن هوش مالی است.

هر زمانی و هرکس با هرمیزان سرمایه میتواند شکست بخورد و تمام

ثروت خود را از دست بدهد.

به عبارت دیگر من متوجه شدم که هرچیزی که بتواند شما را به

سود بیشتر برساند، به همان اندازه میتواند شما را شکست دهد.

در آن موقع ارزش بالای اطلاعات، آگاهی، بصیرت و هوش مالی را

شناختم و فهمیدم که میزان ثروت هرکس به میزان آگاهی و

بصیرت او از مسائل مالی بستگی دارد نه به میزان پولی که در

جیب اوست.

بسیاری از مردم معتقدند که هرچیزی که برای آن پول صرف
شود، تبدیل به سرمایه میشود. شاید این گفته چندان صحیح
نباشد. همیشه به یاد داشته باشید که اگر شما پول و سرمایه تان را
برای چیزی محدود کنید، نه تنها پول بلکه هرآنچه را که دارید، از
دست میدهید. سرانجام، نه سکه های طلا، سهام، اوراق بهادار،
خرید خانه و...... به تنهایی نمیتوانند شما را ثروتمند کنند، بلکه
هوش مالی شماست که شما را به موفقیت میرساند.