رای ثروتمند شدن خیال پردازی کنید ، آرزو کنید ، اشتیاق داشته باشید.............

کلیف 1 :
مقدار دقیق پولی رو که میخواین ، در ذهن خودتون تعیین کنین. این کافی نیست که صرفا بگین '' من پ.ل فراوون میخوام "
راجع به مقدار پول قاطع باشید...
من ....................... پول میخواهم.
تکلیف 2 :
در ازای پولی که میخواین بدست بیارین ، چیزهایی رو که مایلید ببخشید ، به طور دقیق مشخص کنید.
من مایلم این چیزها را بدهم :
1- ..........
2- ..........
3- ..........
چرا این راه رو برای بخشیدن انتخاب میکنیم؟ برای مثال ، من همیشه دوست داشتم برای بچه ها ، بیخانمانها و نیازمندان کار کنم.این کار باعث میشه احساس کنم بخشی از جامعه هستم ، باعث میشه احساس کنم سخاوتمندم
ویا احساس کنم سخاوتمندم و یا احساس کنم که چیزی برای بخشیدن دارم.
تکلیف 3 :
یک موعد معین مشخص کنید ،زمانی که دوست دارید مقدار پول دلخواهتونو داشته باشید.
موعد قطعی من این است : ......................
تکلیف 4 :
یک طرح معین برای خواسته خود تهیه کنید و فورا دست به کار شوید، صرف نظر از اینکه آمادگی کافی دارید یا خیر ، اونو به اجرا در بیارین...
طرح عملیاتی من عبارتند از :
1 -.....................
2 -.....................
3 -.....................
تکلیف 5 :
یک شرح واضح از موارد یاد شده تهیه کنید ، به عنوان مثال :
من ......... تومان پول میخواهم و قصد دارم ......... را در عوض پولی که درخواست کردم ، بدهم. تصمیم دارم تا تاریخ
................. صاحب این پول شوم. طرح عملیاتی من عبارت است از :
1 -...................
2 -...................
3 -..................
تکلیف 6 :
بیانیه مکتوب خودتونو روزی 2 بار بخونید..... قبل از اینکه شب بخوابین و یکبار صبح پس از بلند شدن از خواب..
وقتی که اونو میخونین ، ببینین ، احساس کنین و باور داشته باشین که صاحب اون پول هستین...
باید بدونین که همه کسانی که ثروت کلان اندوخته اند ، ابتدا به میزان مشخصی خیال پردازی کردن ، امید داشتند، آرزو کردند ، اشتیاق داشتند ، برنامه ریزی کردند و سپس به ثروت دست یافتند....
ثروتمندیتونو آرزومندم دوستان ............