ما بالاخره شروع کردیم ..... اونم طوفانی


بالاخره بعد از بررسی و مشورت و با توجه به موقعیت محل زندگیمون رسیدیم به تولید و بسته بندی شیره انگور و فراورده های آن .
بله شیره انگور .
مقدمات اخذ موافقت اصولی انجام و جواز تاسیس رو گرفتیم. اما اولین مشکل زمین بود .
ما عملا پولی بابت زمین نداشتیم . بنابر این فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حالا که کل پول زمینو نداریم بدیم باید جایی رو پیدا کنیم تا این پولو قسطی بگیره و اونجا جایی نبود جز شرکت شهرک های صنعتی.
با مراجعه به شرکت شهرک ها درخواست 6000 متر زمین دادیم . کل قیمتش شد 89 میلیون تومن و ما فقط 8 تومن از این پولو دادیم و زمینو تحویل گرفتیم.
تازه مابقی پول زمینو قرار شد 36 ماهه هر سه ماه یکبار بگیرن که ما درخواست دادیم به مدیرعامل شرکت شهرک ها شد 42 ماهه بدون یک ریال سود.
و ما عملا صاحب زمین شدیم........
{ دوستان با نشستن و منتظر یه پول زیاد بودن کاری انجام نمی شه ، ما حرکت کردیم و خدا هم کمکمون کرد}