کیوساکی در افزایش هوش مالی و ثروتمند و جوان بازنشسته شوید می گوید:
تا زمانیکه درآمد من از محل تحصیل اجاره آپارتمانهایم به n دلار نرسید برای همسرم ماشین پورشه ...نگرفتم.
این در حالی بود که ما از 2 سال قبل تصمیم گرفته بودیم این درآمد مورد نظر را حتما" قبل از خرید ماشین باید بدست بیاریم.
البته این نوع تفکر در مردمی جایگاه دارد که بدنبال ثروت و استقلال مالی هستند نه عموم مردم که اکثریت مصرف گرا و بدنبال چشم و هم چشمی
حتی به قیمت بدهکاری و آوردن وام برای خرید وسایلی ماننده لب تاب ،ماشین ،اثاث خانه و ... هستند.
هر چیزی که پول از جیب من خارج کند بدهی حساب میشود.
هر چیزی که پول به جیب من سرازیز کند سرمایه حساب میشود
.