من همیشه این نکته را به خودم و به همسرم یادرآوری می کنم که در ابتدای زندگی که پایه های مالی هنوز مستحکم نیست ، باید در خرید تمامی لوازم چند جنبه را در نظر گرفت :

1- این چیزی که می خواهیم بخریم ، آیا یک نیاز ضروری است ( مانند پوشاک و یا هزینه های اصلی زندگی )

2- آیا به کم کردن هزینه های پرداختی کمکی می کند ( مثلاً جایگزینی لامپ های پر مصرف بجای لامپهای تنگستنی یک هزینه بسیار بجاست )

3- آیا چیزی که می خریم به درآمد زایی کمک می کند و می توان از آن پول بدست آورد ؟( مثلاً خرید لپ تاب برای انجام امور کاری و نه صرفاً تجملاتی و پز دادن )

4- آیا می توان در آینده آنرا بهینه کرد و یا ارزش افزوده خواهد داشت .
مثلاً خانه ای که می خریم، بتوان در آینده آنرا توسعه داد و یا طبقه ای در روی آن احداث کرد و مغازه ای درون آن ایجاد کرد .


نگاه سرمایه گذاری به تمامی امور باید در حالت فعلی تولید ثروت و در آینده قابل فروش به قیمت بالاتر باشد .

در کلیت قضیه اگر شما به خرید تمامی لوازم حتی اتومبیل بسیار لوکس بتوانید ، با برنامه و
اینده نگرانه در پی کسبی ارزشی خاص ( مانند ارزش اجتماعی و به تبع آن رسیدن به هدف
) و یا پرستیژ کاری باشید و ان یک نیاز باشد ، اشکالی وارد نیست .

مثلاً ما برای سفارشات حضوری در محل مشتریان نیاز به لپ تاب و تبلت داشتیم که ضرورت
آن حس می شد و خرید آنها با اینکه کارایی زیادی در درون دفتر ندارد به انجام سفارشات
راحت تر و سود آوری ما خیلی کمک کرده است .

و نکته دیگر : وقتی شما با ظاهری آراسته و یا ماشین مدل بالا و تجهیزات بهتر برای سفارش
می روید ،و یا مستریان به شما مراجعه می کنند ، به شما اعتبار بیشتری می دهند .

پس روی بازدهی هزینه ها فکر کنید که چه چیزی عاید شما می شود . ارضای نفس و یا سودآوری ؟